Privacy verklaring

laatste wijziging 18 mei 2018

Deze website is een onderdeel van Guess Who Internetproductions  gevestigd aan Lieskes wengs 7A te Leuth en, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tel +31(0)24-7852298
Email: Info@guesswhointernet.nl
Kantoor houdend te:
Lieskes wengs 7A Unit 1, 6578JK  Leuth

Rudy Hooghof is de functionaris Gegevensbescherming bovenstaande gegevens

Veiligheid en Privacy

Guess Who internetproductions  verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Bij levering op rekening kan ook een geboortedatum gevraagd worden door de partij die de afhandeling van dit proces beheert, om na te gaan of levering op rekening tot de mogelijkheden behoort

Overige persoonsgegevens die je verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 •  Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@guesswhointernet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, leveranciers, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen.

Onze bezorgdienst moet  je bestelling kunnen afleveren op het juiste adres, onze aanbieder van betaalmethodes stelt je in staat te betalen voor de bestelling . In verdachte situaties zijn we ook verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens ons.Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Guess Who Internetproductions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Guess Who Internetproductions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Guess Who Internetproductions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Je naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om de bezorging van het product correct af te handelen.
Jouw e-mailadres, zodat we je op de hoogte kunnen houden van uw bestelling.

Betalingsinformatie Dit gebruiken we om uw bestelling af te ronden. De gegevens worden versleuteld verstuurd en niet opgeslagen.

Om je winkelmandje op te kunnen slaan, maken wij gebruik van een zogenaamd cookie.

Net als alle webshops houden we bovendien door middel van een cookie bij welke pagina’s worden bezocht en hoe intensief onderdelen van onze website worden gebruikt. Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan jouw wensen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Adres- en contactgegevens
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst, marketingdoeleinden
 • Betaalgegevens
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  • Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst
 • Correspondentie
  • Bewaartermijn: maximaal 5 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd, dit kan mogelijk met 5 jaar worden verlengd in het geval van stuiting of een lopende claim inzake aansprakelijkheid
  • Reden: Bewijsstukken voor garantie afhandeling of claims

Guess Who Internetproductions gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Guess Who Internetproductions gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt zje afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Kijk hier voor meer informatie : https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Guess Who Internetproductions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je  kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Info@guesswhointernet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dat verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van ons maken bij verwerking van persoonsgegevens gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat de persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen .Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op

Vestigingsadres : Lieskes wengs 7A (unit1) 6578JK Leuth  / Korenbloemstraat 17 6578BA Leuth
Inschrijving KvK: 09103232
Telefoon: 024-3010070
Email : info@guesswhointernet.nl